billede: Keld Dahlmann

Folkemødet 2024

Vi har for andet år været afsted på Folkemødet. Læs om, hvad Børne- og UngdomsOase har engageret sig i af debatter og de unges oplevelse.
”Folkemødet dannede rammer for mange vigtige samtaler, både om den verden, vi lever i, og om tro og hverdag. Jeg oplevede, at det var meningsfuldt for os som organisation at tage del i de samtaler.” – Lise-Lotte

BUO hoppede igen i år på færgeturen mod Bornholm for at deltage i Folkemødet, som foregår ved Allinge Havn hver sommer. Vi var medarrangører i Himmel og Jord teltet, som består af hhv. 14 kirkelige organisationer – her var vi en af de tre ungdomsorganisationer, som var til stede med frivillige hænder.

Debatter om ungdomsfællesskaber og tro

Vi medvirkede i debatten ’Skal de unge have et åndeligt sprog?’ modereret af generalsekretær Mette Møbjerg Madsen fra Menighedsplejen i Danmark.  Her stillede unge fra en bred vifte af ungdomspartier samt en ung fra den katolske kirke i Danmark og en medarbejder fra HUSRUM op til samtale om, hvorvidt de unge skal have lov til at dele deres tro i det offentlige rum og rammerne omkring det fra politisk side. Vores perspektiv i BUO var, at vi ude i vores lokalforeninger har oplevet store benspænd i nogle kommuner, hvor man ikke har villet give tilskud til leje af lokaler til lokalforeninger fordi klubaktiviteter og fællesskaber som disse ansås som ’gudsdyrkelse’ – men Dansk Ungdoms Fællesråd har ønsket at gå ind i den snak på vores vegne fordi det er i modstrid med folkeoplysningsloven. 

Den usynlige barriere er en udfordring for børn og unge mennesker, som engagerer sig i foreningsdanmark og laver fede tilbud i børnekirkerne, juniorklubberne og på nationale events i Oasebevægelsen, og det ønsker vi selvfølgelig at løfte fanen for i Børne- og UngdomsOase.

’’Der er meget mening i at lave sådan et arrangement, hvor en masse modsatrettede meninger rykker ud af deres flotte kontorbygninger og ind i interimistiske telte i en lille, idyllisk by på Bornholm. Det gav et godt miljø omkring teltet, at der var frivillige fra så mange forskellige organisationer.’’ – Marie

I Børne- og UngdomsOase er en af vores kerneværdier fællesskab, og det var der en god portion af på Folkemødet – både på tværs af kirkeretninger og ungdomsfællesskaber. Torsdag aften inviterede DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) til foreningsgullasch – et arrangement for alle deres medlemsorganisationer. Kulturminister Jakob Engell-Schmidt gæstede med en velkomst tale og der var god stemning, fællessang og hygge på græsset. Lige i folkemøde-ånden, hvor den menige dansker møder politikere og meningsdannere i øjenhøjde.

’’Fællesskabet med de andre fra BUO og DanskOase fungerede rigtig godt, og jeg fornemmede en åbenhed og villighed fra alle. Jeg kunne godt finde på at være frivillig igen, hvis muligheden skulle byde sig.’’ – Maiken

De unge deltog i flere debatter på DUFs Ungdomsscene og i Himmel og Jord-teltet, hvor KFS var medarrangører for den ungdomspolitiske debat: ’Troens plads i Ungdomsfællesskaber’. Her kommenterede de på forskelsbehandlingen i, hvilke typer af organisationer der må forsamle sig på gymnasierne, og hvilke der ikke må. 

Sammen med DanskOase deltog vi desuden i en økumenisk gudstjeneste lørdag eftermiddag i Allinge kirke med præster fra forskellige kirkeretninger og med gæstetale fra Frederik Vad om temaet tilgivelse.

’’ Det var en utrolig engagerende oplevelse, hvor de mange inspirerende samtaler og debatter gav mig nye perspektiver på samfundets udfordringer. Den unikke atmosfære af åben dialog og fællesskab, kombineret med spændende kulturelle indslag gjorde, at jeg følte mig som en del af noget større. ’’ – Silas

Vi glæder os over, at de unge frivillige havde lyst til at give deres mening til kende og engagere sig i den offentlige samtale – så vi sidder på stolekanten til næste års Folkemøde, hvor vi håber at flere unge ønsker at tage med BUO på en inspirerende tur, hvor vi mødes midt i samfundet.

Desuden glæder vi os over, at vi måtte være med i Himmel & Jord-teltet, hvor relationer på tværs af Kirken kan vokse og blive til velsignelse for kristne danske børn og unge.

Læs mere fra BUO:

Nyheder

Uden pinsen bliver evangeliet halvt

Et helt evangelium må omfatte både påsken og pinsen, for det er én fortælling i to afsnit. Som med så meget andet i kristendommen kan vi også med pinsen og Helligånden få hjælp af den bibelske jødedom, for også pinsen har jødiske rødder. Og uden pinsen og Helligånden er evangeliet kun halvt.

Læs mere »