Generalforsamling

Børne- og UngdomsOase inviterer til generalforsamling den 27. oktober 2021.

Hjertelig velkommen til BUOs årlige generalforsamling.

Årets generalforsamling finder sted d. 27. oktober 2021 på Ådalen Retræte, Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV.

Det er gratis at deltage, men tilmeld dig senest d. 22. oktober – så er vi sikre på at have kaffe nok på kanden☕️

Dagens program

Velkomst ved formand Jane Baumgartner

Dagsorden ifølge vedtægter

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetæller
3. Aflæggelse af årsberetning til godkendelse v/ Jane Baumgartner-Nielsen, formand
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/ kasserer Kristoffer Karkov
5. Behandling af forslag
6. Forelæggelse af budget og kontingent til godkendelse v/ kasserer Kristoffer Karkov
7. Valg
– Valg til bestyrelsen: Jane Baumgartner-Nielsen genopstiller
– Valg af suppleanter
– Valg af revisor: På valg er Jakob Ditlevsen, Deloitte – genopstiller
8. Eventuelt

Har du forslag til dagsordenen?

Send dine forslag til formand Jane Baumgartner-Nielsen senest onsdag d. 13. oktober 2021 på formand@buo.dk

Dokumenter

Vedtægter for Børne- og UngdomsOase
Hent vedtægterne