Generalforsamling

Børne- og UngdomsOase inviterer til generalforsamling den 13. april 2022 på Rudehøj Efterskole

Generalforsamling BUO

Hjertelig velkommen til BUOs årlige generalforsamling.

Årets generalforsamling finder sted

onsdag d. 13. april 2022 kl. 16.30-17.30

på Rudehøj Efterskole, Rude Havvej 9, 8300 Odder.

Dagens program

Velkomst ved formand Jane Baumgartner

Dagsorden ifølge vedtægter

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetæller
3. Aflæggelse af årsberetning til godkendelse v/ Jane Baumgartner-Nielsen, formand
4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v/ kasserer Kristoffer Karkov
5. Behandling af forslag
6. Forelæggelse af budget og kontingent til godkendelse v/ kasserer Kristoffer Karkov
7. Valg
          – Valg til bestyrelsen
          – Valg af suppleanter
          – Valg af revisor
8. Eventuelt


Har du forslag til dagsordenen?

Send dine forslag til formand Jane Baumgartner-Nielsen senest onsdag d. 30. marts 2022 på formand@buo.dk

 

Dokumenter

Vedtægter for Børne- og UngdomsOase
Hent vedtægterne