Generalforsamling

Børne- og UngdomsOase inviterer til generalforsamling den 5. april 2023 på Rudehøj Efterskole

Generalforsamling BUO

Hjertelig velkommen til BUOs årlige generalforsamling.

Årets generalforsamling finder sted

onsdag d. 5. april 2023 kl. 16.30-17.30

på Rudehøj Efterskole, Rude Havvej 9, 8300 Odder.

Forslag til dagsordenen

Husk at sende dine forslag til dagsordenen til formand Jane Baumgartner-Nielsen senest onsdag d. 22. marts 2023 på formand@buo.dk 

Dagens program

Velkomst ved formand Jane Baumgartner

Dagsorden ifølge vedtægter

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetæller
3. Aflæggelse af årsberetning til godkendelse v/ Jane Baumgartner-Nielsen, formand
4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v/ kasserer Kristoffer Karkov
5. Behandling af forslag
6. Forelæggelse af budget og kontingent til godkendelse v/ kasserer Kristoffer Karkov
7. Valg
          – Valg til bestyrelsen
          – Valg af suppleanter
          – Valg af revisor
8. Eventuelt

 

Dokumenter