Kom med på et onlinekursus for forældre til skolebørn

Tilmeldingen er lukket

Du kan kontakte os på info@vaerdifuldhverdag.dk

LAD DINE VÆRDIER VÆRE RETTESNOREN

Første skoledag er en stor dag for både barn og forældre, uanset om det er første eller sidste barn i rækken. Barnet skal nu i højere grad til at stå på egne ben og det er godt, sundt og spændende!

Også forældrene møder nye forventninger i forbindelse med skolestarten. De ydre forventninger til familieliv og forældreskab, som indtræder allerede ved forældreskabets begyndelse forstærkes yderligere, når barnet rammer skolealderen.

Skolen er en af mange aktører, som gerne vil noget med forældre og familier. Det kommer fx til udtryk i familiens hverdag som forventninger om, at du skal sikre sund og økologisk kost til børnene, sikre god socialisering gennem spise- og legegrupper, tjekke Aula flere gange om dagen og lave lektier en times tid.

Der er mange og ofte modstridende forventninger, som kan medvirke til en oplevelse af magtesløshed og utilstrækkelighed i forældreskabet og derved kan overdøve den indre forældrestemme. 

På kurset Værdifuld Hverdag er formålet at styrke den indre forældrestemme eller indre værdikompas gennem en afklaring af, hvilke værdier der er betydningsfulde i familielivet

Hvad får du ud af kurset?

På kurset lærer du dine værdier at kende og får derved:

  • Lettere ved at prioritere i dagligdagen
  • Overskud og energi til at fokusere på dét, der rent faktisk betyder noget for dit familieliv
  • Et stærkt fundament for familielivet
  • Visdom til at vælge dine kampe

Hvornår bliver kurset afholdt?

14. marts

Mine personlige værdier
Merete Holm Dalsgaard, cand.pæd. og familiekonsulent
Lisbeth Ryelund, psykoterapeut

21. marts

Vores familieværdier
Lisbeth Ryelund, psykoterapeut
Thilde Moskjær Kofod, cand.mag og familiekonsulent

28. marts

Giv værdierne videre Carsten Hjorth Pedersen, førstelektor i pædagogik

18. april

Den digitale familie Jonas Ravn, seniorrådgiver i Center for Digital Pædagogik

16. Maj

Store spørgsmål kræver ærlige svar
Dorte Toudal Viftrup, psykolog og lektor

Tidspunkt

Kurset afholdes kl. 19:30-21:30

Kurset koster 349 kr. pr. voksen

Tag ikke bare vores ord for gode varer

Hør hvad andre mener om værdifuld hverdag

"Hvor er det bare godt tænkt og lavet. Gode undervisningsvideoer, meningsfulde øvelser, kompetent guidning. I det hele taget godt skruet sammen."
Mor til barn på 14 år
"Når du melder dig til, sætter du tid af til at arbejde med dit familieliv. Det er ikke altid det lige klemmes spontant ind i hverdagen."
Mor til barn på 11 år
"Det er nemt at udskyde de vigtige snakke, men her får man dem taget."
Far til barn på 1 år

Du er desværre for sent ude...

Tilmeldingen er lukket

Værdifuld Hverdag er et fondstøttet projekt under Familielaboratoriet, som er en del af den kirkelige nonprofitorganisation Børne- og UngdomsOase.