Børneattest

I Børne- og UngdomsOase indhenter vi børneattest på medarbejdere og frivillige, som arbejder med børn og unge.

Udfyld formularen herunder. Indenfor 12 hverdage efter at vi har modtaget dine oplysninger, modtager du en henvendelse fra politiet i din digitale postkasse, hvor du skal give samtykke til, at vi må få oplysninger om dig. 

En børneattest er en straffeattest, der indeholder oplysninger om, hvorvidt en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forbrydelser begået mod børn under 15 år.

Det er lovpligtigt at indhente børneattester på alle ansatte medarbejdere, frivillige og andre, der arbejder med og færdes blandt børn og unge under 15 år. I Børne- og UngdomsOase (BUO) indhenter vi børneattester på følgende medarbejdere og frivillige:

  • Lønnede og frivillige medarbejdere
  • Ledere og frivillige på BørneOase, BeTween, KonfiOase, TeenTrack og PåskeOase

BUO’s lokalgrupper har pligt til at indhente børneattester på:

  • Lønnede og frivillige medarbejdere
  • Ledere og frivillige i lokalt børne-, tween- og teenarbejde
  • Ledere på lokalt arrangerede lejre
 

Procedure for indhentelse af børneattest

For at indhente børneattester, skal medarbejderen eller den frivillige give sit samtykke til, at BUO indhenter en børneattest. Attesten bestilles digitalt og ud fra følgende procedure:

  1. Udfyld formularen øversten på siden her
  2. Herefter anmoder BUO politiet om en børneattest
  3. Du modtager en henvendelse fra politiet i din digitale postkasse, hvor du skal give samtykke til, at BUO må få oplysninger om dig
  4. BUO modtager herefter børneattesten og registrerer, at der er indhentet en ren attest
 

Hvem har ansvaret for at indhente børneattester?

I BUO’s nationale arbejde ligger ansvaret hos BUO’s landsleder. Landslederen indhenter børneattester på alle medarbejdere, der arbejder med børn under 15 år og sikrer, i samarbejde med BUO’s medarbejdere, at der indhentes børneattester på alle frivillige, der indgår i BUO’s nationale arbejde på lejre og events.

I BUO’s lokale arbejde ligger ansvaret hos den lokale leder eller præst. Ligesom du ikke kan indhente en børneattest på dig selv, kan privatpersoner ikke bestille børneattester. Kontakt derfor BUO, hvis I har brug for hjælp til at indhente attester på jeres medarbejdere og frivillige.

Hvis børneattesten ikke er ren

Skulle det ske, at vi modtager en attest, hvoraf det fremgår, at den pågældende er straffet, aftaler BUO’s landsleder eller den lokale leder et møde med pågældende.

På mødet gøres den pågældende opmærksom på, at børneattesten er positiv. Herefter aftales det, hvordan relevante personer informeres. Aftalen bekræftes med en skriftlig tilladelse, hvor navnene på dem der kontaktes fremgår.

Det er landslederen eller den lokale leders ansvar at træffe de rette foranstaltninger, der sikrer, at pågældende ikke længere er ansat eller frivillig i arbejde med børn og unge.