At møde børn og unge i øjenhøjde
- i kirke og familie

Linette Korshøj Lykke er optaget af, hvordan vi som voksne er sammen med børn, og hvordan vi skaber de bedste forudsætninger for, at børn vokser op med troen på sig selv, på andre mennesker og på Gud.

Linette Korshøj Lykke

Hvem er Linette Korshøj Lykke?

Linette Korshøj Lykke er selvstændig og arbejder på forskellig vis med formidling af viden om tilknytning og følelsesmæssig modning. Hun er uddannet socialpædagog og diakon og er i gang med uddannelse til psyko-, par- og familieterapeut. Derudover har hun mere end 10 års erfaring i at lave kirke for børn, unge og familier i frimenighed og folkekirke.

Linette er optaget af, hvordan vi som voksne er sammen med børn, og hvordan vi skaber de bedste forudsætninger for, at børn vokser op med troen på sig selv, på andre mennesker og på Gud.

Linette bor i Odder med sin mand og deres datter.

 

Hvilke foredrag tilbyder Linette?

Linette tilbyder 4 foredrag:

  1. Følsomt forældreskab – tilknytningens kunst og følelsesmæssig modning
  2. At tjene byens børn, unge og familier – diakonalt børne- og familielarbejde
  3. At lave kirke for børn og unge i øjenhøjde
  4. At rekruttere og udruste de frivillige

 

Læs mere om de enkelte foredrag her:

 

1. Følsomt forældreskab

– tilknytningsens kunst og følelsesmæssig modning

Kvaliteten af de relationer vi har som børn, og måden vi blev mødt i vores behov og følelser, har afgørende betydning for vores måde at indgå i relationer og være til i verden på. Hvordan hjælper det os til at forstå, hvordan vi er sammen med børn, når de er i følelserne vold?

Til foredraget formidler Linette viden om tilknytning og følelsesmæssig modning i et let tilgængeligt sprog med hverdagseksempler, små øvelser og dialog.

Foredraget er relevant for forældre, ansatte og frivillige børneledere, kirke- og kulturmedarbejdere, præster. 

Bemærk: Foredraget kan udvides med emnet: tilknytningens betydning for dannelsen af gudsrelation.

 

2. At tjene byens børn, unge og familier

– diakonalt børne- og familiearbejde

Hvordan kan vi som kirke række Guds rige til byens børn, unge og familier?

I foredraget deler Linette sin viden og erfaring for at inspirere til, hvordan vi som kirke kan tjene byens børn og familier. Gennem øvelser, opgaver og dialog vil hun hjælpe jer med at finde frem til, hvordan netop jeres fællesskab er kirke i jeres by/område.

Foredraget er relevant for ansatte og frivillige børne- og ungdomsledere, præster, diakoni- og børne/familieudvalg, menighedsråd.

 

3. At lave kirke for børn og unge i øjenhøjde

I kirken ønsker vi, at vores børn og unge får viden om og erfaring med hvem Gud er, men hvordan laver vi kirke i øjenhøjde?

Linette vil med sin viden og erfaring og inspirere til, hvordan vi kan lave kirke for børn og unge, som drager dem tættere på Gud, og hvor børne- og ungdomsledere oplever at være klædt på til det.

Oplægget vil indeholde viden om formidling/didaktik, børn og unges udvikling, gudsbilleder og idéer til at stykke program sammen, og vil også indeholde små øvelser og dialog for at gøre det konkret.

Foredraget er relevant for ansatte og frivillige børne- og ungdomsledere, kirke- og kulturmedarbejdere, præster. 

Bemærk: Foredraget kan følges op med supervision, hvor der kan tales om, hvilke succeser og udfordringer, der er, og hvordan kirken fortsat kan udvikle børne- og ungdomsarbejdet.

 

4. At rekruttere og udruste de frivillige

Mange menigheder ønsker, at medlemmerne er involveret i kirkens arbejde, og ofte er der brug for dem til at løfte opgaver og arrangementer i kirken.

Men hvordan rekrutterer vi bedst frivillige og sørger for, at de frivillige er tilpas med deres opgave, samtidig med at det bliver en hjælp for de ansatte?

Linette vil trække på sin viden og erfaring for at inspirere til, hvordan I som kirke bedst kan lede menighedens frivillige. 

Foredraget er relevant for præster, kirke- og kulturmedarbejdere, ansatte børne- og ungdomsledere, menighedsråd, frivillige med ledelsesansvar.

Priser

Honorar pr. foredrag: fra 2.000 kr.

Udover honoraret betales transport efter statens takst.

Honorar, samt betingelser og aftaler om fx aflysninger, aftales direkte med foredragsholderen.