Kan vi synge os til en dybere forståelse af Gud?

Sara Dahlmann har skrevet en lang række lovsange og et par børnebøger. Hendes særlige passion er sange i menigheden og troen som et fundament under hele vores liv.

Sara Dahlmann

Hvem er Sara Dahlmann?

Sara Dahlmann, 47, bor i Aarhus sammen med sin mand og sine teenagebørn.

Hun er cand.mag. i musik og engelsk og har arbejdet med undervisning, sang og forkyndelse både i skole- og kirkeregi. Forfatter til adskillige sange, en børnebog om Fadervor og dialogbogen ”Til en elsket datter” til teenagepiger.

Hun er optaget af, hvordan vi – både børn og voksne – får stærke, dybe ’rødder’, som kan bære igennem livet.

 

Hvilke foredrag tilbyder Sara?

Sara tilbyder 4 foredrag:

  1. Gå væk, mor og far
  2. Venskab med Gud – virkelig?
  3. Salmernes bog
  4. Sangens vinger

 

Læs mere om de enkelte foredrag her:

 

1. Gå væk, mor og far

Om livet som teenageforældre

Vi melder sjældent ”klar – parat” til rollen som teenageforældre. Den kommer nærmere snigende og overrumpler os med erfaringer og beslutninger, vi ikke føler os klædt på til.

Til dette seminar skal vi tale om det sure og det søde ved at følges med vores børn de sidste år, de er under vores tag. Hvad er det, der er på spil for dem? For os? Hvad er det vi stadig kan og skal give dem? Hvordan får vi held med at nå – og slippe – hinanden?

Seminaret vil veksle mellem oplæg og korte individuelle eller parvise øvelser, således indholdet opleves relevant og brugbart for den enkelte deltager.

Målgruppe: Konfirmandforældre, forældre med børn i alderen 11-17 år.
Pris: 3200 kr + kørsel

 

2. Venskab med Gud – virkelig?

”Jeg kalder jer ikke længere tjenere… jeg kalder jer venner”.

Hvilke hindringer der kan være i os for at tro og tage imod invitationen til ’venskab med Gud’: Forvrænget gudsbillede, skam, uro, dovenskab.

Vi vil undervejs afprøve et par enkle bønspraksisser, som man kan tage med sig ind i hverdagslivet, hvor relationen til Gud udleves.

(Mulighed for opfølgning i form af endnu en samling, en retrætedag el.lign.)
Målgruppe: unge, forældre, kvinder
Pris: 1100 kr + kørsel

 

3. Salmernes bog

Vi skal dels se på Salmernes lange historie: disse gamle digte og sange, oprindelig jødiske andagtstekster, bærende i den kristne kirkes tidebøn, og inspiration for danske salmedigtere.

Og så skal vi se på hvordan ærligheden, klagen, taksigelsen, gudsbillede mm. i Salmernes Bog kan tjene til inspiration i dag, i vores eget liv og i menigheden.

Målgruppe: unge og voksne, sognemenigheder
Pris: 1800 kr + kørsel

 

4. Sangens vinger

”Og dybest er dit åndefang, når dybt du drager det i sang”

Det er fascinerende hvad menighedens sang kan. Dens spændvidde fra lovprisning og tak til fortælling og inderlig bøn.

Vi skal se på og synge os igennem kirkehistoriens sang med tilbageblik på Salmernes Bog, vores katolske arv, den lutherske og nutidige menighedssang. Hvad er det vi synger og hvorfor?

Målgruppe: sognekirker, foreninger

Pris: 1800 kr + kørsel

Priser

Honorar pr. foredrag: fra 1.100-3.200 kr.

Udover honoraret betales transport efter statens takst.

Honorar, samt betingelser og aftaler om fx aflysninger, aftales direkte med foredragsholderen.