Led dig selv og dine frivillige

Anette Gimm kombinerer faglighed med humor, inddragelse og konkrete værktøjer, som du kan gå direkte hjem og bruge – ellers kan undervisning jo være lige meget.

Anette Gimm

Hvem er Anette Gimm?

Anette Gimm har 10 års erfaring som mentor, underviser og vejleder bl.a. fra uddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation samt kirkelige organisationer (DanskOase, KFUM & K og Folkekirken).

Anettes spidskompetence er at kombinere faglighed med humor, inddragelse og konkrete værktøjer, som du kan gå direkte hjem og bruge – ellers kan undervisning jo være lige meget.

Hun bor med sin familie i Gjern ved Silkeborg.

 

Hvilke foredrag tilbyder Anette?

Anette tilbyder 3 foredrag/workshops:

  1. Ledelse af frivillige
  2. Selvledelse og livsmestring
  3. Troshistorie og trosfremtid – hvad vil du tage med dig og hvad vil du give videre?
 

Læs mere om de enkelte foredrag her:

 

1. Ledelse af frivillige

Hvorfor inddrage frivillige? Hvordan rekrutterer og fastholder vi frivillige? Og hvordan kan vi arbejde med det helt centrale: motivation?

At inddrage frivillige skal give mening både for organisationen og de frivillige. Med udgangspunkt i redskaber fra værdibaseret ledelse præsenteres der forskellige værktøjer til at arbejde strategisk og bevidst med frivillige i jeres menighed eller organisation.

Foredraget er mest relevant for menighedsråd, præster eller ansatte og frivillige med ansvar for andre frivillige.

Foredraget kan tilbydes som undervisning eller workshop med indlagte øvelser.

 

2. Selvledelse og livsmestring

Dårlig samvittighed, manglende overblik og følelsen af at komme til kort – igen. Kender du det?

Ved at arbejde bevidst med det, som vi kan gøre noget ved, og forstå hjernens grundlæggende spilleregler, kan vi arbejde målrettet med planlægning, mestring, vores trivsel og oplevelse af mening. I foredraget hører du om min egen proces som stresssygemeldt og inviteres til at tænke med i enkle og konkrete skridt, der kan styrke din daglige ledelse af dig selv.

Foredraget er en workshop for alle fra 16 år og op. 

 

3. Troshistorie og trosfremtid

– hvad vil du tage med dig og hvad vil du give videre?

Hvordan blev der talt om tro og livssyn i dit barndomshjem? Var der en stærk trospraksis eller tavshed om emnet?

Gennem refleksion og samtale vil vi undersøge, hvilke værdier og handlemåder vi er formet af for at blive mere bevidste og intentionelle om, hvad vi gerne vil have skal forme vores egen trospraksis, og hvordan det skal præge vores liv – og de børn, vi er i berøring med.

Foredraget er en workshop, der henvender sig primært til voksne, der enten har eller arbejder med børn og unge. Workshoppen kan dog også tilpasses unge uden børn. Emnet er relevant både for mennesker, der er opvokset med tro, og mennesker, der er opvokset uden en udtalt tro.

Priser

Honorar pr. foredrag: 2.500 – 4.000 kr.

Udover honoraret betales transport efter statens takst.

Honorar, samt betingelser og aftaler om fx aflysninger, aftales direkte med foredragsholderen.