Medvandring

Henriette Engberg Vinkel er teolog og har under sit studium undersøgt medvandring og skrevet speciale om emnet. Hun er optaget af, hvordan kristentro udfolder sig i relationer, og brænder særligt for, at der bliver dannet relationer på tværs af generationer.

Henriette Engberg Vinkel

Hvem er Henriette Engberg Vinkel?

Henriette er teolog og har under sit studium undersøgt medvandring og skrevet speciale om emnet. I 2021 er hun ansat i et projekt, hvor BUO er gået sammen med KFS, LMBU, ELU, DFS og IMU om at skabe et fornyet fokus på medvandring og medvandringskultur i de kristne fællesskaber. 

Hun er optaget af, hvordan kristentro udfolder sig i relationer, for som hun siger: “Det er af afgørende betydning, at vi har mennesker, der følger os tæt i livet og troen, for vi kan finde stor hjælp og ressourcer i det relationelle følgeskab.” Hun brænder særligt for, at der bliver dannet relationer på tværs af generationer.

Henriette er 26 år og bor i Aarhus med sin mand Alexander. 

 

Hvilke foredrag tilbyder Henriette?

Henriette tilbyder 3 foredrag:

  1. Medvandring på tværs af generationer
  2. Medvandring i venskaber
  3. Vandringen som bibelsk motiv

 

Læs mere om de enkelte foredrag her:

 

1. Medvandring på tværs af generationer

Hvordan skaber man relationer på tværs af generationer? Det er spørgsmålet dette foredrag tager op.

Der kan være nogle udfordringer i at bygge relationer på tværs af generationer, men både unge og ældre går glip af en kæmpe gave og velsignelse, hvis vi ikke bevæger os over generationskløften. Vi kan blive inspireret og klogere af at mødes på tværs i asymmetriske relationer, og jeg tror, at det for nogle kan være en hjælp at sætte en ramme for samtalen og relationen og kalde det medvandring. 

I dette foredrag vil jeg både udfolde, hvilke udfordringer og muligheder der ligger i medvandrerskabet på tværs af generationer.  

Foredraget er relevant for både unge og voksne. Man kan med fordel lave et samlet arrangement på tværs af generationer. 

 

2. Medvandring i venskaber

Hvordan opbygger man et godt venskab? Hvordan kan man have en åben og ærlig samtale med hinanden?
Det er fantastisk at have gode venner, og disse relationer har ofte afgørende betydning for vores trivsel. De kan være en stor ressource i vores liv og være et rum, hvor troen kan spire og vokse.  

Foredraget giver nogle konkrette værktøjer til, hvordan vi kan begynde at vandre med hinanden.

Foredraget henvender sig særligt til teenagere og unge. Det kan tilrettelægges som både foredrag og workshop. 

 

3. Vandringen som bibelsk motiv

Bibelen er fyldt af fortællinger og billeder af vandring. Der er i disse fortællinger meget guld at hente for tros- og livsvandringen. Livet er en vandring, hvor vi er undervejs. Vi lærer meget om Gud og om os selv, når vi går på livets vej. Vi vil i dette foredrag se på, hvordan nogle af Bibelens fortællinger skildrer menneskelivet som en vandring på en ærlig og autentisk måde, som vi kan både blive udfordret of inspireret af. Vi vil se, hvordan Jesus er vores medvandrer, og at Bibelen opstiller forbilleder for, hvordan vi kan begynde vandringsfællesskabet med andre mennesker. 

Foredraget henvender sig til både unge og voksne.

Priser

Henriette tager ikke honorar, men der betales transport efter statens takst.

Betingelser og aftaler om fx aflysninger aftales direkte med foredragsholderen.