Værdifulde hverdage

Merete Dalsgaard er Familielaboratoriets familiekonsulent og fordyber sig i, hvordan familier kan beholde den værdifulde hverdag

Merete Dalsgaard

Hvem er Merete Dalsgaard?

Merete Dalsgaard er familiekonsulent, tidligere folkeskolelærer og læser p.t. en kandidat i pædagogik.

Hun har mange års erfaring med foredrag, kursusafvikling og undervisning af børn, unge og voksne. De senere år særligt centreret om temaer i relation til familielivet.

Merete bor med sin mand og fire børn i Aarhus.

 

Hvilke foredrag tilbyder Merete?

Merete tilbyder 5 foredrag:

  1. Børnefamilie i dag – tendenser og udfordringer
  2. Barnets åndelige udvikling & tro
  3. Værdifuld hverdag – sådan får dine familieværdier værdi i hverdagen
  4. Kropsidealer hos børn og unge
  5. Dannelse & opdragelse – hvordan videregiver vi en positiv social arv til den næste generation

 

Læs mere om de enkelte foredrag her:

 

1. Børnefamilie i dag – tendenser og udfordringer

Hvad præger børnefamilien i dag – hvilke tendenser og udfordringer står forældre aktuelt overfor i opdragelse og familieliv?

Forskning tyder på, at vi aldrig har haft mere fritid og samtidig har der heller aldrig været så mange forældre som oplever sig stressede og udtrykker udfordringer med at træde ud af hamsterhjulet.

Hvilke udfordringer står i vejen for, at vi kan leve det familieliv som opleves værdifuldt for os?

Foredraget trækker fund frem fra Familielaboratoriets forældreundersøgelse fra 2018 tilsat ny forskning omkring opdragelse og familieliv.

 

2. Barnets åndelige udvikling & tro

Hvordan kan vi møde vores barn i de forskellige livsfaser – psykologisk, pædagogisk og åndeligt?

Foredraget sætter fokus på barnets udviklingsfaser og i de forhold igennem barndom og ungdom, som har betydning for barnets tro.

Foredrag 1 & 2 kan bygges op, som to sammenhængende oplæg, men kan også stå alene.

 

3. Værdifuld hverdag – sådan giver du dine familieværdier værdi i hverdagen

Mange af os arbejder med værdier og visioner på jobbet eller i skolens forældrebestyrelse, men det er de færreste, som forholder sig ligeså fokuseret til familielivets værdier og retning.

I foredraget introduceres deltagerne til værdiafklarende processer, med afsæt i spørgsmål om:  Hvad er værdier? Hvad er familieværdier? Hvordan handler jeg ud fra værdier?

Der gives forskellige konkrete værktøjer til at omsætte værdier til handling i familiehverdagen.

 

4. Kropsidealer hos børn og unge

Kropsidealer har altid forandret sig og aktuelt påvirkes kropsidealet massivt gennem de digitale medier.

I foredraget rundes spørgsmål som: Hvilken sammenhæng er der mellem kropsglæde og trivsel? Hvordan kan skolen eller hjemmet hjælpe børn og unge til at forholde sig til tidens stærke fokus på den perfekte krop? Hvordan kan vi forholde vi os til den rolle, som de sociale medier spiller ift. kropsidealer?

 

5. Dannelse og opdragelse – hvordan videregiver vi en positiv social arv til den næste generation?

Forebyggelse af negativ social arv har i mange år været et stort politisk og pædagogisk tema i samfundet.

De senere år er der yderligere opstået stort fokus på forebyggelse af negativ social kontrol. Men hvad er egentlig en positiv social arv og hvordan kan tidens forældre forholde sig til dannelse og opdragelse i en tid, hvor identitetsmuligheder kan virke uendelige og uoverskuelige?

Alle foredragene indeholder undervisning, øvelser og samtale.

Det er muligt at afvikle foredragene digitalt, fx som webinar.

Priser

Honorar pr. foredrag: fra 1.800 kr.

Udover honoraret betales transport efter statens takst.

Honorar, samt betingelser og aftaler om fx aflysninger, aftales direkte med foredragsholderen.