Søg
Close this search box.

Værdifulde hverdage

Merete Dalsgaard er Familielaboratoriets familiekonsulent og fordyber sig i, hvordan familier kan beholde den værdifulde hverdag

Merete Dalsgaard

Hvem er Merete?

Merete er familiekonsulent, tidligere folkeskolelærer, er kandidat i generel pædagogik og gæsteforsker tilknyttet forskningsgruppen for eksistentiel og åndelig omsorg og udvikling på Syddansk Universitet. Meretes forskning centrerer sig omkring børn og unges dannelse med fokus på familiens betydning som dannelsesrum.

Merete bor lidt udenfor Århus med sin mand og fire børn.

1. Det gode familieliv – værdier som rettesnor i forældreskabet

Bliv mere bevidst om egne værdier, og på det gode familieliv set igennem dine værdibriller

Målgruppe: Forældre

Der er mange bud på, hvad det gode familieliv er – og måske flere end nogensinde før. Vi har høje idealer og forventninger til vores forældreskab og familieliv, som formes af det samfund vi er en del af.  Der er stor viden om børns udvikling, som både eksperter og politikere gavmildt drysser ud af, og rig mulighed for at sammenligne os med andre forældre via de sociale medier. Alle disse råd, anbefalinger og sammenligninger kan nemt larme så meget, at det trænger vores egen indre forældrestemme i baggrunden. Det vil sige fornemmelsen for vores egne grænser og værdier for det gode familieliv.

Hvordan vil det se ud, hvis vores egne værdier for det gode familieliv kan være en rettesnor i forældreskabet midt i alle de ydre stemmer, der påvirker os? Foredraget vil indeholde øvelser og samtaler i en proces, hvor man som enkeltforælder og/eller forældrepar får stillet skarpt på egne værdier og på, hvordan man i højere grad kan leve et familieliv i overensstemmelse med dem.

2. Det gode digitale familieliv

Få mere fokus på kvalitetstid og mindre fokus på skærmtid

Målgruppe: Forældre

Skærmtid eller ikke-skærmtid? Hvornår skal mit barn have sin første mobiltelefon? Hvilke digitale platforme vil jeg give mit barn adgang til? Hvordan er jeg selv et godt forbillede i det digitale liv?

Spørgsmålene er mange og derfor også et tema, der optager de fleste forældre i dag. Det vrimler med råd, anbefalinger og vejledninger til, hvordan man får styr på familiens digitale liv. Udfordringen med alle disse råd er, at de er ydre anbefalinger. Disse kan være gavnlige og hjælpsomme, men hvis de overdøver vores egne værdier, kommer de til at fremstå som udmattende og uopnåelige idealer. 

I dette foredrag vil vi gennem oplæg, samtale og refleksion træde et skridt tilbage fra de mange meninger og anbefalinger til det digitale liv og sammen se nærmere på, hvad det gode familieliv er. Hvilke værdier ligger til grund for et godt familieliv? Hvad skaber kvalitet i jeres familiehverdag? Hvilken betydning har vores værdier konkret i relation til vores digitale familieliv? Foredraget handler altså mere om kvalitetstid end om skærmtid i det digitale familieliv.

3. Familiens betydning for barnets åndelige udvikling

Hvordan kan vi som forældre møde vores barns åndelige behov i livets forskellige faser?

Målgruppe: Forældre (også relevant for præster, kirkelige børne- og ungdomsledere)

Den største indflydelse på barnets identitetsudvikling og trosliv sker i hjemmet. I barnets første år er behovet for tryghed fundamentalt, senere opstår behovet for at få svar på livets store spørgsmål og atter senere, er der brug for, at vi som forældre ændrer vores rolle fra opdragere til sparringspartnere. 

I dette foredrag gennemgår vi barnet og den unges forskellige livsfaser med fokus på familiens betydning for barnets åndelige udvikling. Gennem oplæg, samtale og refleksion vil vi sammen forholde os til, hvordan vi som forældre kan møde vores barn i livets forskellige faser, og hvordan vi kan vandre med andre i denne gave og opgave.

4. Hvad har kirken at sige til børnefamilien i dag?

Genopdagelse af kirkens potentiale som udvidet familie i et individualiseret og ensomt forældreskab

Målgruppe: Forældre, kirkelige ledere og præster

At være børnefamilie i dag er ofte forbundet med travlhed og manglende overskud. Er der overhovedet plads til kirken og et kirkeligt fællesskab ved siden af børnefamiliens arbejds- og familieliv? Det nærliggende svar vil være nej. Det mere bæredygtige svar vil være ja.

Med afsæt i en karakteristik af børnefamilien i dag, vil jeg i dette foredrag give et bud på, hvad kirken kan give til børnefamilien i dag. Gennem oplæg, samtale og individuel refleksion vil vi se nærmere på den individualistiske tendens i vores kultur, som efterlader den enkelte familie til at træffe egne valg og beslutninger – helst så perfekt som muligt. Det er et pres, som kan afmonteres i et nådefuldt fællesskab med andre mennesker. Mange steder kan kirken tilbyde et sådant fællesskab, men for mange mennesker i vores sekulariserede samfund har kirken mistet sin betydning. Derfor vil vi i dette foredrag hjælpe hinanden med at genopdage betydningen af kirkens fællesskab som kernefamiliens udvidede familiefællesskab.

5. Gro med din teenager

Når forældrerollen ændrer sig fra at være barnets opdrager til at være den unges sparringspartner 

Målgruppe: Forældre (også relevant for udskolings- og efterskolelærere) 

At være forælder til en teenager er en helt anderledes opgave end den, du havde i småbørnsårene. Din teenager vokser og udvikler sig – og det gør du også! 

Til dette foredrag får du viden om, hvilke ændringer både barn og forælder gennemgår i teenageårene, samt konkrete værktøjer til at finde en god balance mellem på den ene side at give rammer og sundt modspil og på den anden side vise tillid og give frihed – og samtidig bevare en god relation. Foredraget vil være en kombination af oplæg, individuel refleksion og samtale.

6. Kropsidealer hos børn og unge

Hvordan ruster vi børn og unge til tidens stærke fokus på den perfekte krop?

Målgruppe: Forældre, lærere og pædagoger

Kropsidealer har altid forandret sig, men det er alligevel som om, at det i de senere år har opnået nye højder. De digitale medier påvirker tidens kropsideal massivt og for mange børn og unge medfører det lavere kropsglæde og trivsel. I foredraget kommer vi omkring spørgsmål som: Hvilken sammenhæng er der mellem kropsglæde og trivsel? Hvordan kan skolen eller hjemmet hjælpe børn og unge til at forholde sig til tidens stærke fokus på den perfekte krop? Hvordan kan vi som forældre og pædagogiske fagpersoner forholde os til den rolle, som de sociale medier spiller i relation til kropsidealer?
Foredraget vil være en kombination af oplæg, individuel refleksion og samtale.

Alle seks foredrag kan tilpasses i forhold til vægtningen af undervisning, øvelser, individuel refleksion og samtale. Det er også muligt at vinkle foredragene lidt anderledes, så de kan anvendes til andre nærliggende målgrupper.

Foredragene vil i de fleste tilfælde også kunne afvikles som webinar.

Priser

Honorar pr. foredrag: fra 3000 kr.

Udover honoraret betales transport efter statens takst.

Honorar, samt betingelser og aftaler om fx aflysninger, aftales direkte med foredragsholderen.