Søg
Close this search box.

Dit eget juleevangelium

Et juleevangelium til børn kan gøre det nemmere for de små i familien at forstå, hvad der egentlig foregår i juleevangeliet.

Juleevangelium til børn

Juleevangeliet kan være svært at forstå for de små i familien. I Bibelen står der mange fremmede ord, som vi ikke bruger i dagligdagen i dag. Derfor kan det blive kedeligt for børn at høre juleevangeliet, da de ikke forstår det. Med dette børnevenlige juleevangelium har vi gjort det nemt og lidt sjovere for børnene at forstå, hvad der skete i stalden i Betlehem for over 2000 år siden.

Vi har lavet en lille bog med evangeliet, hvor der på hver side er plads til små illustrationer, I som forældre kan tegne til børnene. Her kan I f.eks. tegne Maria på æslet, Jesusbarnet i krybben, de tre vise mænd og ledestjernen. Klip bogen ud og læs siderne højt, mens børnene kan farvelægge de små tegninger.

Ønsker I at læse juleevangeliet, som det står skrevet i Bibelen kan I læse det nederst på siden.

Det skal du bruge

  • Printet side
  • Saks
  • Farver

 

Sådan gør du

  1. Print siden herunder. Fold langs alle streger.
  2. Klip de røde streger, så der bliver en ”åbning” og fold bogen
  3. Tegn små tegninger, der passer til teksten
  4. Børnene kan efterfølgende fortælle eller læse juleevangeliet ved hjælp af tekst og tegninger

Juleevangeliet, Lukasevangeliet, kapitel 2 

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien.

Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn.

Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.  

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt.

Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:  Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!  

Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: »Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os.«

De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem.

Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.

Find flere juleaktiviteter her: