Gavebrev

Med et gavebrev giver du tilsagn om støtte i mindst 10 år. Gavebrevet kan være en procentdel af din årlige indkomst eller et fast årligt beløb.

Fast beløb
Vælger du gavebrev på fast beløb, har du med det samme overblik over gavens størrelse.

Procentdel
Vælger du gavebrev på procentdel, tilpasses gavebeløbet størrelsen af din årlige indkomst året før, med mindre andet aftales.

Med et gavebrev forpligter du dig til at give DanskOase de nødvendige oplysninger om størrelsen på din indkomst. Det kan ske ved at give DanskOase adgang til at hente årsopgørelsen på SKATs hjemmeside eller ved selv at indsende årsopgørelsen til DanskOases økonomiafdeling hvert år inden udgangen af august måned.

Fradrag
Med et gavebrev kan du få fradrag for op til 15% af din personlige indkomst efter reglerne i Ligningslovens §12. Du kan dog altid få fradrag for 15.000 kr. uanset størrelsen af din indkomst.
Gavebrevsforpligtelsen gælder principielt uden tidsbegrænsning, men kan efter 10 års forløb opsiges til udgangen af kalenderåret med en måneds varsel, dvs. senest 30. november.

Opret et gavebrev
Ønsker du at oprette et gavebrev til DanskOase, kan du gøre det her. Udfyld formularen og send den til DanskOases sekretariat. Så hjælper vi med resten.