Søg
Close this search box.

Værdifuld Hverdag er et kursus for helt almindelige forældre, som har et ønske om at leve og opdrage ud fra egne værdier og forholde sig mindre til, hvad meningsdannere, politikkere, andre forældre og google siger.

Hvorfor er værdier vigtige?

I den travle familiehverdag med arbejde, bleskift, logistik, madpakker og vasketøj glemmer vi ofte det vigtige.

Der er så meget, der kalder på vores tid og opmærksomhed, at vi let kan glemme, hvad vi selv ønsker for vores familie. Ved at blive bevist om egne værdier, kan vi bedre prioritere det, der giver mening for vores hverdag.

På kurset Værdifuld Hverdag er formålet at styrke den indre forældrestemme eller indre værdikompas gennem en afklaring af, hvilke værdier der er betydningsfulde i familielivet

Temaer for undervisning

Temaer for undervisning

Grundkursus

Hvad er mine personlige værdier?

Børnefamilien i dag
Cand.pæd. og familiekonsulent Merete Dalsgaard

Hvad er mine værdier?
Psykoterapeut Lisbeth Ryelund

Hvad er vores familieværdier?

Hvad er vores værdier?
Psykoterapeut Lisbeth Ryelund

Værdier i praksis
Cand.mag. og familiekonsulent Thilde Moskjær Kofod

Giv værdierne
videre

Giv værdierne videre

Hvorfor har børn brug for respektfuld påvirkning?
Førstelektor i pædagogik Carsten Hjorth Pedersen

Respektfuld påvirkning i praksis
Førstelektor i pædagogik Carsten Hjorth Pedersen

Tilvalgsmoduler

Den digitale
familie

Den digitale familie

Børn og unges digitale liv
Seniorrådgiver ved Center for Digital Pædagogik Jonas Ravn

Vores opgave og ansvar
Seniorrådgiver ved Center for Digital Pædagogik Jonas Ravn

Store spørgsmål kræver ærlige svar

Hvorfor har børn brug for rum til store spørgsmål?
Psykolog og forsker Dorte Toudahl Viftrup 

Hvordan giver vi de ærlige svar?
Psykolog og forsker Dorte Toudahl Viftrup 

Træt af at læse?
Se video i stedet

Hør om Lenes positive oplevelse ved at være med på kurset.

Hør tankerne bag kurset fra de to skabere af Værdifuld Hverdag.

Du kan afholde et kursus

Kurset er udviklet til at kunne afholdes i mange forskellige rammer og på mange måder. 

Undervisningen er på video, men suppleres af øvelser og samtaletid, som faciliteres af kursusudbyderen – det kunne f.eks. være en forening, en kirke, en institution eller i en venneflok, hvor man vælger at være sammen om at afholde kurset.

Ønsker du mere information om kurset fx. vedrørende pris og andet praktisk info, så kontakt os på: info@vaerdifuldhverdag.dk

 

Du kan deltage i et kursus

Kurset afholdes både fysisk forskellige steder i landet og online. Du kan deltage i kurserne, som du kan se herunder.

Fysisk kursus

Aarhus Valgmenighed
Opstart: 19. september

Josva vuggestue og børnehave, Thisted
Opstart: 6. september

Kvaglund kirke
Opstart: 26. oktober
Tilmelding til: buokvaglund@kvaglundkirke.dk

Horsens valgmenighed
Opstart: 2. november

Online- kursus

Onlinekursus

Onlinekursus for småbørnsforældre
Opstart: 11. september

Få mere inspiration til et værdistyret liv...

Instagram

På profilen @vaerdifuldhverdag deler forskellige personer glimt fra hverdagslivet set gennem et “værdifilter. Profilen bliver til tider overtaget af andre, som deler ud af deres liv, så du vil få mange menneskers inputs til, hvordan værdier kan få udtryk i det virkelige liv.

Alle forældre kender til hverdagens trummerum – både når det er sjovt, og når det er hårdt. Med profilen ønsker vi at skabe en anledning til, at du kan blive inspireret til at reflektere over dine værdier og opmuntret til at handle endnu mere ud fra dem.

Har du lyst til at være ugens takeover, kan du skrive til thilde@buo.dk

Foredrag

Familielaboratoriets konsulent Merete afholder foredrag i forskellige kontekster som fx skoler, kirker og foreninger. Find flere informationer om Meretes foredragstemaer her.

Merete Dalsgaard, cand.pæd. og familiekonsulent

Læs mere om Meretes foredrag her.