VH_Logo Navn lang konfetti

Værdifuld Hverdag er et univers til forældre, som gennem kursus, instagram og foredrag sætter værdier på dagsordenen.

Vores værdier styrer valg, følelser og handlinger, men ofte meget ubevidst. 

Hvorfor er værdier vigtige?

I den travle familiehverdag med arbejde, bleskift, logistik, madpakker og vasketøj glemmer vi ofte det vigtige.

Der er så meget, der kalder på vores tid og opmærksomhed, at vi let kan glemme, hvad vi selv ønsker for vores familie. Ved at blive bevist om egne værdier, kan vi bedre prioritere det der giver mening for vores hverdag.

Så smæk en rødbede på leverpostejen og tag et kig rundt i universet.

Hør hvilken positiv indvirkning kurset har haft, på Lenes familieliv herunder:

Forældrekursus

Værdifuld Hverdag er et kursus for alle forældre, som ønsker at opdrage ud fra egne værdier og forholde sig mindre til, hvad meningsdannere, andre forældre og Google siger.

Kurset er udviklet med afsæt i Familielaboratoriets forældreundersøgelse fra 2018 og er baseret på et kristent livs- og menneskesyn, men er hverken forkyndende eller missionerende.

Kurset er udviklet til at kunne afholdes i mange forskellige rammer og på mange måder. Undervisningen er på video, men suppleres af øvelser og samtaletid, som faciliteres af kursusudbyderen – det kunne f.eks. være en forening, en kirke, en institution eller i en venneflok, hvor man vælger at være sammen om at afholde kurset.

Ønsker du at købe kurset for at afholde det lokalt så kontakt os på info@vaerdifuldhverdag.dk

Hør mere om kurset herunder:

Instagram

På profilen @vaerdifuldhverdag deler forskellige personer glimt fra hverdagslivet set gennem et “værdifilter. Hver uge tager en ny person over på profilen. Deraf navnet “takeover-profil”. De forskellige takeovers vælger selv, hvor meget og hvor lidt man vil dele fra privatlivet.

Alle forældre kender til hverdagens trummerum – både når det er sjovt og når det er hårdt. Med profilen ønsker vi at skabe en anledning til, at du kan blive inspireret til at reflektere over dine værdier og opmuntret til at handle endnu mere ud fra dem.

Har du lyst til at være ugens takeover, kan du skrive til anne@buo.dk

Foredrag

Familielaboratoriets konsulenter Merete og Thilde, afholder foredrag i forskellige kontekster som fx skoler, kirker og foreninger. Find flere informationer om Merete og Thildes foredragstemaer her.

Merete Dalsgaard,  Familiekonsulent

Læs mere om Meretes foredrag ved at klikke på billedet eller her

Thilde Kofod,              Familiekonsulent

Læs mere om Thildes foredrag ved at klikke på billedet eller her