Søg
Close this search box.

Om Familielaboratoriet

Læs meget mere her på siden om Faimilielaboratoriet, hvem vi er og hvad visionen for Familielaboratoriet er. Her finder du også en oversigt over projekter og sparringsgrupper.

Om familielaboratoriet

Om Familielaboratoriet

Familielaboratoriet er Børne- og UngdomsOases familiearbejde.

Den største indflydelse på barnets identitetsudvikling og trosliv sker gennem forældrene. Derfor ønsker Familielaboratoriet at vejlede og inspirere til familielivet – både i og udenfor kirken. Dette sker i et undersøgende, afprøvende og nytænkende samarbejde med forældre.

Vi vil give en kristen respons på de spørgsmål og behov der stilles af familier i tiden.

Familielaboratoriet startede i september 2018 med økonomisk støtte fra Borgfonden. Familielaboratoriets første projekt ”Tro i familien” har til formål at inspirere familier til troslivet i hjemmet via udvikling af menighedens familiearbejde.

Hvem er vi?

Familielaboratoriet er én blandt flere grene under BUO og refererer til BUO’s bestyrelse.

Merete Dalsgaard
Projektleder og konsulent

Opgaver: Projektledelse, undervisning, procesfacilitering, tværgående projekter og menighedsnetværk.

Thilde Moskjær Kofod
Projektmedarbejder

Opgaver: Ressourceudvikling, salg og kommunikation.


Projekter under Familielaboratoriet

Projekt ”Børn i pluralisme”

Ressourcer til forældre med fokus på at gøre hjemmet og familien til en ramme om dannelse af en sund, kristen identitet i en pluralistisk-sekulær hverdagssammenhæng.

Læs mere om “Børn i pluralisme” her

Projekt ”Jeg er køn”

Undervisningsmateriale om seksualitet og kønsidentitet til skole, klub og hjem.

Materiale til skoler udkommer forår 2019. Materialer til klub og hjem udkommer efterår 2019.

Læs mere om “Jeg er køn” her

Projekt ”Tro i familien”

Ressourcer udviklet med afsæt i en undersøgelse blandt 42 forældre i DanskOases menighedsnetværk. Forældrene blev spurgt til deres oplevelse og behov i forhold til opgaven med at give troen videre og udvikle en sund kristen identitet hos barnet. 

Læs mere om “Tro i familien” her

Hvem samarbejder vi med?

Ud over tværgående afgrænsede projekter, har vi fast samarbejde med:

Menigheder i DanskOases netværk med fokus på at samskabe ressourcer til det lokale familiearbejde.

Eksterne konsulenter:

Kontakt Thilde eller Merete på thilde@buo.dk eller merete@buo.dk for at høre mere om Familielaboratoriet