VÆRDIFULD HVERDAG

Værdifuld Hverdag er et kursus for helt almindelige forældre, som har et ønske om at leve og opdrage ud fra egne værdier og forholde sig mindre til, hvad meningsdannere, politikkere, andre forældre og google siger.

Hvorfor er værdier vigtige?

I den travle familiehverdag med arbejde, bleskift, logistik, madpakker og vasketøj glemmer vi ofte det vigtige.

Der er så meget, der kalder på vores tid og opmærksomhed, at vi let kan glemme, hvad vi selv ønsker for vores familie. Ved at blive bevist om egne værdier, kan vi bedre prioritere det, der giver mening for vores hverdag.

På kurset Værdifuld Hverdag er formålet at styrke den indre forældrestemme eller indre værdikompas gennem en afklaring af, hvilke værdier der er betydningsfulde i familielivet

Hvordan fungerer det?

Kurset er bygget op omkring et grundkursus á tre moduler og to tilvalgsmoduler, som alle har til formål at skabe et solid værdibaseret fundament under familielivet og opdragelsen. 

Undervisningen er 100% videobaseret, og alle videoerne ligger gratis tilgængelige på hjemmesiden. For at få det største udbytte ud af kurset, skal du købe manualer, som guider dig igennem undervisningen gennem øvelser, samtaler og refleksioner. 

Kursets opbygning

Kurset er bygget op omkring tre moduler i grundkurset, som hver består af to sessioner.

Desuden kan kurset bygges videre med to tilvalgsmoduler, som kan give endnu flere perspektiver på familielivet.

Du kan læse meget mere om kurset på hjemmesiden: www.vaerdifuldhverdag.dk