Hvad tilbyder vi?

I BUO har vi mange forskellige tilbud til vores medlemmer og lokalforeninger. På denne side kan du bl.a. orientere dig om, hvilke events vi har, få hjælp og vejledning til at være eller blive lokalforening, læse om ture du kan komme med på eller søge tilskud til, booke konfirmandundervisning og læse om, hvordan vi arbejder på at øge trivslen blandt børn og unge.
Foto: RAISFOTO

Events

I BUO er et af vores bærende elementer vores events, som fordeler sig ud over året og målgrupper. Der er en særlig mulighed for at fordybe sig i troen, vennerne og fællesskabet, når man er på en lejr eller til et event, og derfor stræber vi også efter at skabe de bedste rammer for BUO’s børn og unge.

Lokalforeninger

Vores lokalforeninger er rygraden i BUO, det er derude den virkelige forskel bliver gjort for børn og unge. Der er det de lokale ansatte og frivillige, der gør et kæmpe stykke arbejde. Derfor vil vi også gerne bakke så godt som muligt op om vores lokalforeninger bl.a. ved at give guides til, hvad det kræver at være en lokalforening, hvordan man bliver ny lokalforening og nemme tjeklister til fx generalforsamling, årsregnskab osv. 

Her kan du også finde et kort over, hvor vores lokalforeninger findes og læse mere om dem.

Inspirationsture

Vi vil gerne, at vores frivillige, lokalt ansatte og ansatte på sekretariatet bliver inspirerede og opløftede i deres indsats for kirker og lokalforeninger, og derfor vil der ind i mellem blive arrangeret ture, hvor vi kan blive styrket i arbejdet med børn og unge. 

Foto: Mitch Wiesinger

Konfirmandundervisning

Vi drømmer om, at konfirmander i hele landet hører evangeliet om Jesus og oplever et meningsfyldt konfirmandforløb, som skaber et tilhørsforhold til kirken, der varer længe efter konfirmationen. 

Vi tilbyder et stærkt supplement til konfirmandundervisningen, hvor vi underviser og formidler tro og tillid til Gud, hvor præster og konfirmander får fælles oplevelser til efterfølgende samtale, refleksion og evaluering.

Trivsel og fællesskab

I BUO drømmer vi om at være med til at skabe gode rammer og trivsel, så børn og unge kan erfare, at Gud og mennesker vil dem det godt. Vi tror på, at trivsel blandt børn og unge ligger Gud på hjerte og vi vil gerne bringe det ind i denne samfundsproblematik.