Inspirationsture

I BUO ønsker vi, at vi altid lader os inspirere af hinanden og på den måde bliver dygtigere til at have med børn og unge at gøre. Nogle gange arrangerer BUO og BUO's ansatte ture, som du har mulighed for at komme med på - men vi opfordrer også til, at vores lokalforeninger selv arrangerer inspirationsture, som alle i BUO's netværk kan komme med på.

Inspirationsture kan være deltagelse i internationale konferencer, kurser, seminarer, studierejser eller lejre, som er relevante for BUO’s arbejde med børn og unge samt BUO’s formål. 

Hvis I som lokalforening har en idé til en inspirationstur, så kontakt BUOs forenings- og netværkskonsulent for at vende ideen.

Det er et krav, at aktiviteten skal være åben for alle, både i og udenfor lokalforeningen, selvom det evt. er en særlig lokalforening, der har taget initiativ til turen. Det vil være forskelligt, hvor meget tilskud man kan få. Man skal være BUO-medlem for, at man kan få rabat i deltagerprisen. Deltagerne på turen skal have egen rejse- og afbestillingsforsikring, da BUO’s forsikring ikke dækker i tilfælde af sygdom eller afbestilling. 

NB: Ansøgninger til internationale aktiviteter skal altid indsendes budgetåret før. Hvis du altså skal søge om en aktivitet i 2025, så skal du sende ansøgningen senest 1. december 2024.

Når I er blevet godkendt af BUO til at modtage støtte til en international aktivitet udarbejdes en aftale, som skal underskrives. Efter den internationale aktivitets afslutning udfyldes et afrapporteringsskema til BUO med et regnskab for turen.

Derudover skal udbyttet af aktiviteten deles og formidles i BUO’s netværk. Kontakt gerne BUO’s kommunikationsansvarlige ift. dette.

Har du brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, kan du kontakte BUO’s forenings- og netværkskonsulent.