Etiske retningslinjer

Børne- og UngdomsOases etiske retninglinjer skal hjælpe frivillige og ansatte i BUO til at være tydelige voksne, som leder og forkynder med respekt for det enkelte barn, så det vokser og trives med eller uden en tro på Gud.

Hvert punkt i retningslinjerne bliver efterfulgt af en praksis på området, som afspejler hvordan vi gør i Børne- og UngdomsOase. Du er velkommen til at lade dig inspirere af vores praksis i din lokale klub eller kirke.

Hæftet findes også i en udgave uden praktisk guide, hvor de etiske retninglinjer står alene.