Vi har det godt sammen

En pixibog og en plakat med sunde samværsregler til ledere og deltagere i Børne- Junior- og Teen-arbejdet. Udsagnene kan medvirke til at “Vi har det godt sammen”.

Som ledere i børne- og teenklub ønsker man kun, at alle børn har det godt sammen og lærer de almene sociale spilleregler, når man omgåes andre mennesker. BUO ønsker at hjælpe klubber til, at børn og teenagere har det godt sammen. Derfor tilbyder vi denne ressource, i form af en plakat og pixibog, med 10 udsagn om, hvordan børn og unge interagerer bedst muligt med hinanden. Print plakat og pixibog ud til uddeling i klubben, så alle børn og teenagere kan se dem. 

Pixibog

Nu har I mulighed for også at inddrage deltagerne i snakken om, hvordan vi har det godt sammen i klubben og kirken. Brug pixibøgerne sammen med Børn, Juniorer og Teens, så alle, både ledere og deltagere ved, hvordan den gode samværsform ser ud. For hvert af de 10 udsagn er der i pixibogen en lille uddybende tekst og nogle enkle spørgsmål, som kan sætte samtalen igang.

Plakat

Her er de 10 udsagn om sunde samværsformer præsenteret. Til hvert udsagn hører også et logo. Plakaten er i mange forskellige farver, som giver et godt blikfang til, at alle får øje på plakaten og læser de forskellige udsagn. 

Hæng plakaten op i kirken eller klubben, så alle kan se den. Tag gerne, som ledere, en snak med børnene om plakaten og hvordan de kan hjælpe hinanden med, at opfylde de 10 udsagn.

Fortæl også gerne forældre, at I har snakket om plakaten, så de kan hjælpe børnene med at huske de forskellige udsagn derhjemme.