Bliv lokalforening

En lokalforening i BUO er en forening med et lokalt kirkeligt børne- og ungdomsarbejde. BUO’s lokalforeninger bærer med på BUO’s vision om, at børn og unge må møde Gud, blive en del af en lokal menighed samt blive udrustet til og sendt i mission.

Vi vil gerne hjælpe jer igennem opstartsfasen som lokalforening i BUO. Denne guide leder jer igennem de fire trin, som er nødvendige for at oprette og drive en lokalforening. I må altid tage kontakt til os med spørgsmål undervejs. 

Før I starter jeres lokalforening, er det en god idé at samle en gruppe af mennesker, der ønsker at støtte op om foreningen, og som måske kan udgøre den første bestyrelse.

Vi vil gerne hjælpe jer i opstarten af jeres forening med det strategiske, det praktiske og det administrative. Derfor er det en god idé at tage kontakt til BUO’s forenings- og netværkskonsulent for hjælp og vejledning.

For at oprette og drive jeres lokalforening, skal I gennemgå fire trin:

 1. Udarbejdelse af et vedtægtsforslag
 2. Afholdelse af stiftende generalforsamling
 3. Optagelse som lokalforening i BUO
 4. Oprettelse af selvstændig økonomi

1. Udarbejdelse af et vedtægtsforslag

Vedtægter er lokalforeningens formålsbeskrivelse og ”love”, hvori rammerne for hvordan foreningen skal drives er beskrevet. Foreningens vedtægter bør indeholde følgende emner :

 1. Navn og hjemsted
 2. Formål
 3. Medlemsbetingelser
 4. Generalforsamling
 5. Bestyrelse
 6. Økonomi
 7. Vedtægtsændringer
 8. Opløsning

BUO har lavet en vedtægtsskabelon, som I kan bruge til at formulere jeres egne vedtægter.

Ved at bruge vedtægtsskabelonen sikrer I, at lokalforeningen lever op til BUO’s formålskrav samt kravene til folkeoplysende børne- og ungdomsforeninger. Ved at blive godkendt som en folkeoplysende børne- og ungdomsforening, giver det jer mulighed for at modtage tilskud fra jeres lokale kommune.

Inden I godkender vedtægterne på jeres stiftende generalforsamling, er det en god idé at få feedback på vedtægterne fra BUO, kommunen og foreningens menighedsmæssige bagland. Er vedtægterne først vedtaget kræver det nemlig en ny generalforsamling at ændre dem.

2. Afholdelse af stiftende generalforsamling

På den stiftende generalforsamling godkendes vedtægterne for foreningen, den første bestyrelse vælges og de første medlemmer meldes ind. Invitér så mange som muligt med til den stiftende generalforsamling: børn, unge, forældre og menighedens bagland. Den stiftende generalforsamling er en god mulighed forat fortælle om og synliggøre jeres arbejde for børn og unge i lokalområdet samt kommunikere jeres vision for arbejdet.

Hvis nogle af jeres ønskede medlemmer allerede er medlemmer af BUO, kan I ved at kontakte BUO få medlemmerne flyttet fra nationalt medlemskab til lokalt medlemskab i jeres forening.

På den stiftende generalforsamling gennemgås vedtægterne punkt for punkt. Ved et simpelt flertal vedtages paragrafferne en ad gangen og til sidst vedtages de samlede vedtægter. Hvis vedtægterne bliver godkendt, skal de underskrives af den nye bestyrelse og dirigenten efter generalforsamlingen.

Forslag til dagsorden for den stiftende generalforsamling :

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
 4. Forslag til vedtægter samt godkendelse
 5. Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter
 6. Forslag til budget og kontingent samt godkendelse
 7. Valg af foreningens bestyrelse
 8. Valg af revisor (må gerne være en intern revisor)
 9. Eventuelt

Det er vigtigt, at der skrives referat fra den stiftende generalforsamling, da det er referatet, der dokumenterer foreningens oprettelse. Referatet skal underskrives af referenten og dirigenten.

På det første bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig og fordeler opgaverne imellem sig. Her vælges, hvem der skal være formand og kasserer. Inden hvert bestyrelsesmøde udsendes dagsorden til bestyrelsens medlemmer. Derudover skal der skrives referat af hvert bestyrelsesmøde.

3. Optagelse som lokalforening i BUO

Når I har stiftet jeres forening, sender I følgende til BUO’s sekretariat:

 • Underskrevet referat fra den stiftende generalforsamling
 • Vedtægter (underskrevet af den nye bestyrelse)
 • En kortfattet anmodning om at blive godkendt som lokalforening under BUO
 • Så snart foreningen har fået oprettet en NEMKonto sendes konto nr. og reg. nr. til BUOs sekretariat. (BUO har brug for foreningens NemKonto nr. for at overføre et opstartstilskud på 5.000 kr., som foreningen modtager fra BUO samt for årligt at kunne overføre medlemskontingenter.)

Lokalforeninger godkendes af BUO’s bestyrelsesformand og stadfæstes på førstkommende bestyrelsesmøde. Herefter vil I være en officiel lokalforening i BUO.

Alle børne- og ungdomsgrupper inden for den evangelisk lutherske kirke kan oprette en forening og søge om optagelse som lokalforening under BUO. Dog skal foreningen opfylde visse betingelser:

 • Foreningens formål skal stemme overens med BUO’s formål
 • Foreningen skal have mindst 7 medlemmer under 30 år
 • Foreningen skal have en selvstændig økonomi

4. Oprettelse af selvstændig økonomi

En lokalforening skal have selvstændig økonomi. Det vil sige, at I skal føre eget regnskab og have en foreningskonto. For at oprette en NemKonto i banken, skal I have et CVR-nummer.

Det kan oprettes gratis på VIRK.DK

For at få tildelt et CVR-nummer skal man oplyse:

 • Foreningens navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Foreningens e-mail

Herefter får man tildelt et CVR-nummer og kan oprette en NemKonto i banken.

I banken skal I fremvise foreningens vedtægter, referater fra seneste generalforsamling samt oplyse andre relevante oplysninger om foreningen.

Tag gerne fat i forenings- og netværkskonsulenten om råd til valg af bank og hvilke krav, de må stille til jer som foreningen. 

Derefter vil I kunne oprette en NemKonto til foreningen.

Har I flere spørgsmål til, hvordan I opretter en lokalforening, kan I kontakte vores forenings- og netværkskonsulent eller skrive til os info@buo.dk