Frivillighed i BuO

Frivillighed BUO Workcamp
Foto: Frederik Fris
Frivillige er den største og vigtigste ressource i BUO. Uden frivillige var vi her simpelthen ikke og det ville være umuligt at gennemføre alle de aktiviteter, vi laver, hvis ikke det var for vores frivillige. Tusinder af timer bliver hvert år givet i det lokale arbejde på tværs af hele landet i vores 17 lokalforeninger og i forbindelse med vores nationale events - KonfiOase, PåskeOase og SommerOase.

Det kan se meget forskelligt ud at være frivllig i BUO, for der er brug for hænder og hoveder til mange forskellige opgaver. Nogle laver børnekirke for de mindste, mens andre er med til at arrangere ungdomsaftner i den lokale menighed. Andre giver et nap med som gruppeleder på SommerOase eller er leder for konfirmanderne på KonfiOase mens nogle helt andre deltager i bestyrelsesarbejdet enten lokal eller nationalt. 

Vi er alle sammen, uanset hvad vi laver, med til skabe fællesskaber, hvor børn og unge kan erfare, at Gud og mennesker vil dem godt.

Hvis du også gerne vil være med til det, så kontakt endelig din lokalforening eller os her på landskonteret til en snak om, hvor og hvordan du gerne vil bidrage.

Eller kontakt BUO på info@buo.dk eller 86 54 36 08.