Børneattest

Foto: RAISFOTO
Alle, der arbejder enten professionelt eller frivilligt med børn under 15, skal have indhentet børneattest.

Lokalforeninger, der arbejder med børn under 15 år, skal ifølge børneattestlovgivningen indhente børneattester på frivillige. Indhentning af børneattester skal ske på alle medarbejdere og frivillige over 15 år, der gennem lokalforeningens aktiviteter har fast direkte kontakt med børn under 15 år. Hvis lokalforeningen modtager tilskud fra kommunen, skal de hvert år afgive en erklæring på, at foreningen indhenter børneattester.  

Når I først har indhentet børneattest på en frivillig, er der ikke et krav om, at I skal indhente en ny børneattest på et senere tidspunkt. I kan dog overveje at indhente børneattest med faste intervaller, fx hvert andet eller tredje år. Politiet har nemlig ikke pligt til at underrette jer, hvis en frivillig eller ansat i mellemtiden har fået en positiv børneattest.   

Det er lokalforeningens eget ansvar at indhente børneattester, men hvis der ikke er nogen ansatte til at gøre det som f.eks. præst eller børnekirkeleder, kan BUO indhente børneattesterne på vegne af lokalforeningen. Det er lokalforeningens eget ansvar at henvende sig til BUO om at indhente en børneattest, når en ny frivillig starter eller for at få opdateret dem, man har.