Trivsel og fællesskab

Trivselsleder Sussanne Fodgaard
I BUO drømmer vi om at være med til at skabe rammer for god trivsel, så børn og unge kan erfare, at Gud og mennesker vil dem det godt. Vi tror på, at trivsel blandt børn og unge ligger Gud på hjerte og vi vil gerne bringe det ind i denne samfundsproblematik.

Vi vil gerne som bevægelse byde ind ift. det, der i medierne omtales som mistrivselskrisen blandt børn og unge. Derfor vil vi i BUO være med til at skabe trivsel blandt børn og unge i de lokale kirker og i lokalsamfundene.

Tilbud fra trivselslederen

Forløb for unge med fokus på nærvær og gode hverdagsrytmer

Forløbet indeholder korte oplæg om at have kroppen som ven, at kende sine værdier og lade dem styre hverdagen, så den bliver præget af rytmer, der betyder noget for os. Efter oplægget er der refleksion og samtale.

Så følger 45 minutter med konkret indhold, fx tid i naturen og yoga med fokus på den kristne Gud.

Vores trivselsleder Susanne varetager forløbet over 3-4 gange á 1½ time – meget gerne sammen med en eller to unge fra kirken eller en ansat børne- og ungemedarbejder.

Det kan tilbydes unge i kirken og/eller unge i nærområdet.

Friluftsture med fokus på fællesskab, natur og fordybelse

Turen vil få et tema, som optager den pågældende gruppe af unge.

Programmet kan være sammensat og tilpasset den enkelte gruppe med fx vandreture, bålhygge, badeture og sauna i vandkanten, SUP-board, crossyoga, tid med ro, refleksion og samtale.

Vores trivselsleder Susanne står for turen sammen med en eller flere frivillige i den pågældende kirke/ramme, det udbydes i.

Turen kan bl.a. arrangeres til Valfart i Knebel, men er ikke et krav. Læs mere om Valfart her.

Foredrag for forældre

  • At være forældre i mistrivselskrisen
  • Kirke i diagnosesamfundet

Sparring

Sparring og samtale med frivillige og ansatte på børne- og ungeområdet.

Fx konkrete spørgsmål eller problemstillinger i forbindelse med børnekirken, man gerne vil drøfte eller andet, der dukker op i børne- og ungearbejdet.

Tag meget gerne kontakt, hvis du/I får en idé ift. børn eller unge i kirken eller nærområdet, som I kunne tænke jer at bruge trivselslederen til.

Du kan kontakte Susanne på susanne@buo.dk eller .