Søg
Close this search box.

BUO-puljen

Baggrund for BUO-puljen

BUO-puljen er en pulje af penge BUOs bestyrelse har sat til side til, at ansatte og frivillige i vores lokalgrupper kan blive kapacitetsopbygget. Det ser vi bl.a. ske ved, at man tager på kurser, konferencer eller man får en oplægsholder ud til ens lokalgruppe for at sige noget om et relevant emne. Vi tror på, at det er vigtigt, at vi opøver og danner vores ansatte og frivillige. Vi ser dog det at kapacitetsopbygge frivillige og ansatte, som en naturlig opgave som en lokalgruppes kirke bør løfte. Derfor skal man også altid søge sin lokale kirke først, og dernæst kan man søge BUO-puljen. 

Hvad kan man søge til?

 • BUO-puljen dækker deltagergebyrer til kurser eller konferencer, som er relevante for jeres lokalgruppe. 
 • BUO-puljen dækker kørsel og honorar til at få en oplægsholder ud til ens lokalgruppes frivillige og/eller medlemmer.
 • Ved større internationale konferencer anbefales det at søge BUO’s internationale pulje. 

Retningslinjer

 • Inden man søger BUO-puljen, skal man først spørge ens kirke/menighedsråd, om de vil dække udgifterne. 
 • Hvis kirken/menighedsråd kun vil dække noget af udgifterne, så kan man søge BUO-puljen om at dække resten. 
 • Vi forventer, at man deltager på hele konferencen/kurset, når man har modtaget støtte fra BUO-puljen.  
 • Ved deltagelse for unge under 30 år, skal de være medlem af BUO. 
 • Man kan max søge 5000 kr. pr. Kursus/konference/event, man tager til. Man må dog gerne søge til så mange konferencer eller kurser, man vil – dog max 5000 kr. pr. gang pr. lokalgruppe. 
 • BUO-puljen dækker i udgangspunktet ikke for transport, kost eller overnatning, medmindre det er inkluderet i deltagergebyret. 
 • Hvis man modtager støtte fra BUO-puljen, skal man bidrage med noget indhold til vores sociale platforme. Det kan være et billede med en tekst, en video, take-over eller andet. Dette koordineres med BUO’s kommunikationsansvarlige
 • Man skal senest 14 dage inden kursuset/konferencen/eventet have sendt en ansøgning til BUO. Ansøgningsskemaet findes her og sendes til BUO’s forenings- og netværkskonsulent 

Ansøgningsskemaet er lavet, så du kan udfylde det på computeren og ikke behøver printe det.