FASTE I FAMILIEN - EN TID TIL AT LØFTE BLIKKET

Familie faste BUO
Få sat en ramme om fastetiden for familien, og bliv inspireret til, hvordan det kan se ud hos jer.

Inden længe siger kalenderen faste. Bedre kendt er fastelavn, som ligger lige i begyndelsen af fastetiden.

Selve fasten er ikke en højtid som markerer eller fylder noget særligt i de fleste danske familier. Men måske er den værd at dykke ned i; jeg tror den har noget at give til os i familierne i dag. Både til dem som kender den fra kirkeåret og har praktiseret faste fra tid til anden, men også for dem, som aldrig har forholdt sig til højtiden før.

Hvis du hører til dem, som kender til og har praktiseret højtiden, vil du måske forbinde den enten med afsavn, kedsomhed og manglende farver eller modsat, med en tid til at gøre noget nyt, til fordybelse og hvile. De første associationer efterlader fasten som en byrde og som noget utiltrækkende. Derimod er fordybelse og hvile nogle temaer, som de fleste af os genkender som noget, vi gerne vil have mere af. Ikke mindst i familien og i forældreskabet, hvor tendensen i dag er, at det er under et særligt pres i forhold til tidligere.

En udfordring i familielivet

Udfordringen i familie og forældreskab er, at vi har vanskeligt ved at finde tid og rum for hvilen, fordybelsen og eftertanken. Søren Kierkegaard fremhæver refleksion og eftertanke som det, der kan bidrage til, at vi kommer i kontakt med vores indre stemme eller ståsted. Han forklarer, at vi igennem refleksion bliver til som troværdige og ansvarlige mennesker – mennesker med integritet[1].

Det er dette potentiale ved fasten, jeg tager afsæt i, når jeg følgende reflekterer over mit eget familieliv og videre skriver lidt om, hvordan vi kan bruge fasten i familien.

Jeg gik ind i juleferien med masser af håb om stille dage til refleksion og eftertanke. Det gør jeg bedst hvis jeg går tur i noget smuk natur eller fordyber mig i læsning. Samtidig er jeg både tidsoptimist og elsker julen med alle dens traditioner, hvorfor jeg heller ikke er særlig god til at gå på kompromis med mine egne forventninger til, hvordan juletiden skal forløbe. Det efterlod mindre tid til at få standset op og bare ”være”, selvom det dybest set var det jeg havde mest brug for. At søge freden – i mit eget liv, i familiens liv, i relationen til Gud, i mine jordiske relationer og fællesskaber.

Vi har udviklet sjove og familievenlige aktiviteter, som I kan lave i fasten. 

Der kommer nemt en række andre ting og inputs forrest i køen til min opmærksomhed og tid – både i juleferien og i hverdagen, som handler mere om ”at gøre” end om ”at være”.

Esajas’ beskrivelse af fasten inspirerer mig. Den siger, at faste handler om frihed fra det, der tynger og binder. Om nåde. Om at løfte blikket, se mig selv med Guds øjne og hans gaver til mig i et nyt lys. Se mennesker omkring mig og få øje på, hvor jeg kan blive til velsignelse for andre:

”Tror I virkelig, at det er den form for faste, jeg er ude efter: at I sulter jer selv, hænger med hovedet, klæder jer i sæk og dækker jer med aske? Er det, hvad I forstår ved faste? (…) Nej, den slags faste jeg ønsker er, at I sætter de uretfærdigt anklagede fri, at I fjerner slavernes tunge byrder, at I løser de undertrykte fra deres lænker, at I deler jeres mad med de sultne, at I giver husly til de hjemløse, at I sørger for at tøj til dem, som intet har og i det hele taget gør, hvad I kan for at afhjælpe de behov, der findes lige omkring jer” Esajas bog, kapitel 58, vers 5-8.

Fasten er altså en tid til at løfte blikket fra alt det, som vi er optagede af og som fylder vores kalender i det daglige. Det er en tid til at stille spørgsmålet til os selv og vores familie:

  • Lever vi vores liv på den måde vi ønsker?
  • Giver vores hverdag hver for sig og sammen mening og værdi?
  • Hvilke behov findes der lige omkring vores familie, som vi kan afhjælpe eller byde ind i?

Jeg har af og til fastet fra nogle af mine yndlings TV-programmer i fastetiden for at få skabe mere tid til samtaler, fællesskab og fordybelse. Da jeg for nogle år siden fortalte min dengang 15-årige datter, at jeg ville faste fra TV i hverdagen svarede hun: ”Mor, du kan godt glemme, at det skal gælde for hele familien. Det kommer IKKE til at ske”. Først blev jeg lidt ærgerlig over, at der ikke var flere af familiens medlemmer, som var med på ideen. Men jeg kom hurtigt i kontakt med, at hvis friheden ikke er afsæt for fasten – det at give afkald på noget – så ender det med stor sandsynlighed som dårlig oplevelse. Vi må derfor være bevidste om ikke at tvinge en faste ned over vores børn, medmindre de selv forstår og efterspørger det. Til gengæld tror jeg det er vigtigt at tale om faste med et positivt fortegn og være tydelig med, hvordan og hvorfor, hvis vi som forældre selv tilvælger fastens mulighed.

Et oplagt fastefokus i familien kan være at sige Gud tak for alle Hans gode gaver til os og på, hvordan vi helt konkret kan række ud af denne godhed til mennesker omkring os. Hertil kan man bruge familiefastekalenderen ”40 acts”. Der er en lille aktivitet til hver dag i fastetiden, som alle i familien kan være med på uden at lægge nogen til last.

Mit ønske er, at fasten må blive en særlig og ventet højtid i familien, som en mulighed for at standse op i et travlt familieliv og løfte blikket mod det, der er vigtigt og værdifuldt.

Grib fasten!

[1] Søltoft, P. (2015) Kunsten at vælge sig selv: om Kierkegaard, coaching og lederskab. København: Akademisk Forlag.

Læs mere fra BUO:

Nyheder

Uden pinsen bliver evangeliet halvt

Et helt evangelium må omfatte både påsken og pinsen, for det er én fortælling i to afsnit. Som med så meget andet i kristendommen kan vi også med pinsen og Helligånden få hjælp af den bibelske jødedom, for også pinsen har jødiske rødder. Og uden pinsen og Helligånden er evangeliet kun halvt.

Læs mere »
Nyheder

Hvad er hellighed?

Hellighed er et begreb, du vil møde i Oase gennem 2024. Det er nemlig årets tema. Men Hellig er lidt et tungt ord, og hvad betyder det egentlig?

Læs mere »
Hvad er faste BUO
Højtider

Hvad er faste?

Hvad er det lige faste er? Hvordan hænger det sammen med fastelavn? Og hvorfor varer den helt til påske?

Læs mere »
BUO

Børne- og UngdomsOase
Grimhøjvej 6
DK-8220 Brabrand
Tlf.: 86 54 36 08
info@buo.dk

CVR: 25627997
Bank: 3409 – 16963798

Se privatlivs- og cookiepolitik

Om Børne- og UngdomsOase

BUO er et netværk i den evangelisk lutherske kirke med fokus på karismatisk fornyelse, udrustning og mission for børn og unge. 

Vi drømmer om, at børn og unge må erfare livsforvandlende møder med Gud.