HVAD ER ALLEHELGEN OG HALLOWEEN?

Foto: David Menidrey on unsplash
Halloween er en af de nyere traditioner, der er har gjort sit indtog i Danmark. Men hvad er det egentlig? Og hvordan kan man forholde sig til det?

I kirkeåret finder vi allehelgen. Det er en kristen højtid, der oprindeligt handler om at fejre alle de helgener, som ikke har deres egen helgendag i løbet af året. I dag bruger man i mange kirker anledningen til at mindes og tænde et lys for dem der er døde i det forgangne.

Allehelgen skal ikke forveksles med halloween, selvom de datomæssigt næsten falder samtidig. Halloween stammer fra de gamle keltere og var en hedensk skik. Dengang blev lygter skåret i roer, så de kunne holde genfærd væk. Kelterne mente nemlig, at dødsrigets porte stod åbne på den første dag i vinterhalvåret.

For ca. 150 år siden forplantede traditionen sig i USA og bevægede sig omkring år 2000 til Danmark, hvor den efterhånden er blevet en årlig tilbagevendende begivenhed i samfundet. Halloween er altså ikke en af kirkeårets højtider.

Hvordan kan man som kristen familie forholde sig til halloween?

Der er delte meninger og blandede følelser omkring halloween. Nogle oplever fejringen som en letsindig omgang med død, dæmoner og djævle, og oplever det som en negligering af, at Djævelen er virkelig og ikke bare noget vi bruger til spøg og skæmt. Andre oplever halloween som en anledning til at deltage i samfundet og bringe det kristne lys ind i en materiel og verdslig begivenhed.

Vi har udviklet sjove og familievenlige aktiviteter, som I kan lave til allehelgen. 

Vi har forskellige grænser for, hvor langt vi hver især kan gå i det verdslige med vores kristne værdier og integritet i behold. Disse forskellige grænser må vi møde med en gensidig respekt og ydmyghed, så vi som kristne støtter hinanden i at være lys og salt i verden på den måde, som Gud har kaldet os til hver især.

Død, mørke og ondskab er en del af vores åndelige virkelighed, som vi som voksne hverken må nedtone eller betone i en sådan grad, at det skaber frygt hos vores børn. Det er noget vi må forholde os til, lære vores børn om og tale håb ind i. Lyset har vundet over mørket og derfor kan vi med frimodighed lære vores børn om den åndelige virkelighed.

Jesus siger, at vi skal være i verden, men ikke af verden. At vi skal være et lys i mørket, men ikke lade mørket få bugt med os. Altså ingen fast opskrift på, hvordan vi skal forholde os til halloween, men en vejledning til, hvordan vi reflekteret kan indgå og leve i det samfund vi er en del af.

Foto: Connor Baker on unsplash

Tag samtalen hjemme

Jeg vil opfordre jer som forældre til at reflektere over og tale sammen om, hvordan jeres families praksis omkring allehelgen og halloween skal være. I kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvad tænker I om halloween?
  • Hvorfor er det vigtigt for dig, at dine børn kan deltage/ikke kan deltage i halloween?
  • Hvordan vil I gerne at denne tid på året skal foregå i jeres hjem?
  • Hvordan oplever I, at I som familie kan være et lys i mørket der, hvor I bor?

Tre forældres tanker om halloween

“Vi er med og børnene er klædt ud. Vi har endda afholdt halloween for klassen flere gange. Jeg synes det er sjovt og hyggeligt. Vores børn er ikke optaget af død og uhygge, når vi afholder halloween. Jeg opfatter det mere som endnu en udklædningsfest med masser af slik og hygge med vennerne.

Jeg ser det som en mulighed for at hilse på vejens børn, byde dem indenfor og være et åbent hjem. Måske endda få mulighed for at tale om, hvad halloween egentlig er. At forbyde vores børn at deltage er jeg ikke fan af, så længe vi kan snakke om uhyggen og hvad traditionen egentlig kommer af.“

“Vi fejrer ikke halloween hjemme hos os. Vi er optaget af allehelgen og vil hellere give vores opmærksomhed til den vigtige sorg og det at mindes de døde og huske på de efterladte. Det gør vi f.eks. ved, at vi som familie prioriterer gudstjenesten allehelgens aften. Vi mødes med menigheden, når de dødes navne nævnes. Vi voksne forsøger at være nærværende med knus, øjenkontakt og en lille snak, og børnene tænder nogle gange et lys, når det giver mening for dem.

Der er ikke så mange fælles samlinger, hvor sorgen får plads og bliver gjort synlig, så vi ønsker at bakke op om det rum, der bliver givet særligt til den. Vi ønsker at synliggøre for vores børn, hvad vi synes er vigtigst at fokusere på og meget gerne, at det bliver naturligt for os alle at kunne tale om sorg og være sammen med mennesker, der savner og sørger.“

“I virkeligheden har halloween en del til fælles med jul. I begge tilfælde er der tale om førkristne højtider, som man med større eller mindre held har forsøgt at give en kristen omtolkning. Til jul har det resulteret i en uskøn pærevælling af Jesusbarn, engle og nisser, som nogle kristne har det stramt med, mens andre tager nisserne og julemanden i brug for at forkynde budskabet om Jesusbarnet og englene.

Det interessante er, at dét, der i vore dage ligner en hyldest til det onde, er et moderne tillæg, eftersom de førkristne keltere ønskede at værne sig mod det onde. Dét tænker jeg, man sagtens kan spinde en kristen ende over – endda betydelig lettere, end man kan over julenisserne. Det gør de eksempelvis i mit nabosogn, hvor de altid holder en uhyggelig børnegudstjeneste i forbindelse med halloween.“

Læs mere fra BUO:

Nyheder

Uden pinsen bliver evangeliet halvt

Et helt evangelium må omfatte både påsken og pinsen, for det er én fortælling i to afsnit. Som med så meget andet i kristendommen kan vi også med pinsen og Helligånden få hjælp af den bibelske jødedom, for også pinsen har jødiske rødder. Og uden pinsen og Helligånden er evangeliet kun halvt.

Læs mere »
Nyheder

Hvad er hellighed?

Hellighed er et begreb, du vil møde i Oase gennem 2024. Det er nemlig årets tema. Men Hellig er lidt et tungt ord, og hvad betyder det egentlig?

Læs mere »
Hvad er faste BUO
Højtider

Hvad er faste?

Hvad er det lige faste er? Hvordan hænger det sammen med fastelavn? Og hvorfor varer den helt til påske?

Læs mere »