HVORFOR FEJRER VI PINSE?

Pinsen kan være lidt svær lige at begribe. Få en hurtig indføring i hvorfor det nu lige er, vi fejrer pinse.

Alle ved, hvorfor vi holder jul. De fleste ved, hvorfor vi fejrer påsken. Færre ved, hvorfor vi fejrer pinse. I hvert fald hvis man spørger den brede danske befolkning.

Måske er grunden, at pinsehistorien om Helligånden kan være svær at begribe, når vi ikke kan se den. Det åndelige liv er ikke noget, vi taler så meget om i samfundet.

Lad os se nærmere på pinsehøjtiden

Det har lige været Kristi Himmelfartsdag:
Den dag, hvor Jesus forlod jorden og efterlod sine disciple med opgaven: at fortælle alle mennesker i verden om Jesus. Jesus lovede samtidig, at Han ville sende Helligånden, så disciplene kunne få kraft fra Gud til at fuldføre denne opgave.

10 dage efter – midt i jødernes pinsefest kommer Helligånden:
Pinsefesten var oprindelig en jødisk tradition og høstfest, hvor jøderne fejrede påskens afslutning og de minder, der er forbundet med Moses og den pagt, han indgik med Gud. Den kristne pinse opstod, da Helligånden kom, mens de mange mennesker var samlet til pinsefest i Jerusalem, og satte sig som ildflammer på disciplenes hoveder. Disciplene jublede af glæde, fordi de den dag fik Helligånden i deres hjerter. De blev også i stand til at tale og forstå flere sprog, fordi Helligånden gav dem ordene.

Vi har udviklet sjove og familievenlige aktiviteter, som I kan lave i pinsen. 

Indtil da havde Guds Ånd været forbeholdt præster og profeter og været knyttet til templet og offertjenesten der. Men fordi Gud blev menneske i Jesus, blev det muligt at få direkte forbindelse til ham uden menneskelige formidlere. Helligånden kom på pinsedagen, så den fortsat kunne formidle det nye forhold mellem Jesus og den enkelte, der tror på Gud, også efter Jesu himmelfart.

Denne begivenhed kaldes for pinseunderet, og den dag var der omkring 3000 mennesker, som tilsluttede sig den første kristne menighed. Derfor kaldes pinsen også kirkens fødselsdag.

I dag fejres pinsen traditionelt over to dage i kirker over hele landet. Første pinsedag (søndag) og anden pinsedag (mandag). Pinsen falder altid 50 dage efter påske. Deraf det græske ord for pinse ”pentekoste”, som betyder halvtredsindstyvende. Vi fejrer, at Helligånden kom dengang og stadig er her for at guide os, skabe tro, håb og fællesskab.

Læs mere om pinsen

Du kan læse hele pinseberetningen i Apostlenes gerninger kapitel 2, eller finde den i en børnebibel i det Nye Testamente.

Læs mere fra BUO:

Nyheder

Uden pinsen bliver evangeliet halvt

Et helt evangelium må omfatte både påsken og pinsen, for det er én fortælling i to afsnit. Som med så meget andet i kristendommen kan vi også med pinsen og Helligånden få hjælp af den bibelske jødedom, for også pinsen har jødiske rødder. Og uden pinsen og Helligånden er evangeliet kun halvt.

Læs mere »
Nyheder

Hvad er hellighed?

Hellighed er et begreb, du vil møde i Oase gennem 2024. Det er nemlig årets tema. Men Hellig er lidt et tungt ord, og hvad betyder det egentlig?

Læs mere »
Hvad er faste BUO
Højtider

Hvad er faste?

Hvad er det lige faste er? Hvordan hænger det sammen med fastelavn? Og hvorfor varer den helt til påske?

Læs mere »