Familietid i Guds nærvær

Find ud af sammen som familie, hvordan I bedst nyder familietid med Gud i centrum. Find ud i naturen eller sid hjemme i haven – bare i nyder tiden sammen som familie.

Brug Pinsen på familietid med Gud i centrum. Snak om, hvordan Helligånden kom til jorden i Pinsen efter Jesus steg til Himmels. Gennem Helligånden kan vi have fællesskab med Gud på forskellige måder. Som mennesker er vi forskellige – også i forhold til hvor og hvordan vi bedst kan mærke Guds nærvær.

Prøv om I kan finde frem til, hvordan I enkeltvis og sammen som familie bedst kan mærke Guds nærvær og fællesskab:

Gennem det relationelle

          Når jeg er sammen med andre

Gennem det intellektuelle

          Når jeg lærer nyt og får ny viden

Gennem lovsang

          Når jeg synger eller lytter til lovsange

Forslag til familievenlige lovsange:


Gennem aktivitet

          Når jeg er aktiv eller laver sjove ting (kreative/byggeprojekter, sport…)

Gennem stilhed

          Når jeg sidder, ligger eller går et stille sted

Gennem tjeneste

          Når jeg laver opgaver i Guds Rige (kirken, fællesskabet, klubben, rækker ud til andre…)

Gennem det som Gud har skabt

          Når jeg er i naturen

Når I har fundet frem til, hvordan I hver især kan lide at være sammen med Gud, kan I beslutte, om I vil afprøve en eller flere måder at være sammen med Gud på i løbet af pinsen. Hjælp hinanden i familien med at finde ud af, hvordan man konkret kan søge Gud gennem det relationelle, det intellektuelle mv.

Hjælp også gerne børnene med, hvordan de bedst kan mærke Guds nærvær. Det kan være svært for børn at mærke, hvordan de nemmest slapper af. Måske I bedre ved, hvordan børnene slapper af og kan hjælpe dem derhen, så de kan mærke Guds nærvær i pinsen.

Læs om påsken:

Familieliv
Merete Dalsgaard

Pinsen i familien

Her kan du få inspiration til, hvor I kan fejre pinsen i familien og gøre Helligånden til en mere håndgribelig ting. Der er både noget for børn og for voksne.

Læs mere »