EN DAG PÅ DUFS DELEGERETMØDE

Læs med om forenings- og netværkskonsulent Frederik Mukai Hauges oplevelse af at være med på DUFs årlige delegeretmøde.

I weekenden afholdt Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) delegeretmøde, et andet ord for generalforsamling. BUO deltog med to ansatte og en frivillig, heriblandt BUO’s forenings- og netværkskonsulent Frederik Mukai Hauge, som her fortæller om hans oplevelser fra dagen:

Jeg har flere gange deltaget på DUF’s delegeretmøde, og jeg går altid opmuntret hjem. Dels er det en stor oplevelse at være samlet sammen med stort set alle børne- og ungdomsorganisationer i Danmark for at sætte retningen for, hvilken vej vi skal gå sammen, og dels bliver jeg meget opmuntret over den stemning og ånd, som hersker over DUF.

DUF er en paraplyorganisation bestående af over 80 medlemsorganisationer, som spænder over politiske ungdomspartier, spejdere, rollespillere, humanitære, elevorganisationer og kirkelige mm. Dermed kan holdninger og kultur spænde bredt.

På et delegeretmøde skal der stemmes og drøftes mange ting, dels skal der vælges en styrelse (DUF’s bestyrelse) på 19 medlemmer, godkendes regnskab og budget, høres taler fra relevante partnere og meget mere.

BUO var med om udtalelse

Så var der også mulighed for at komme med forslag om, hvad DUF skal udtale sig om. Her stillede vi i BUO sammen med en række andre kirkelige organisationer forslag om, at DUF skal udtale sin bekymring over den stigende antisemitisme og racisme, som sker i Danmark og på verdensplan, som særligt er øget efter den 7. oktober, samt at man i Danmark og ude i verden kan få lov at udleve den religion, man vil uden at være nervøs for, at man bliver udsat for diskrimination eller hadforbrydelser. Du kan læse udtalelsen her.

Det var en udtalelse, som blev modtaget godt – men også debatteret på en god og respektfuld måde.

Man så også en meget respektfulde debat under et andet forslag om abortrettigheder. På trods af det svære og følsomme emne, så var der en meget respektfuld debat, hvor man anerkendte forskellige syn på abort. Der var flere medlemsorganisationer, herunder BUO, som ikke ønsker at DUF skal have en holdning til abort, men på trods af det blev det stemt igennem.

Selvom jeg er ærgerlig over, den blev stemt igennem, går jeg meget opmuntret fra sådan en debat, som viser, at man faktisk godt kan være uenige på markante punkter og så samtidig have en respekt overfor hinanden.

Det glæder mit demokratiske hjerte at opleve et sted, hvor åndsfriheden virkelig blomstrer. Hvor man kan være uenige med hinanden uden, man taler grimt eller udviser disrespekt, samtidig med man tør sige sin mening. Det er lige efter Hal Kochs ånd, som stiftede Dansk Ungdoms Fællesråd i 1940 på baggrund af Nazismens fremmarch og det store pres på åndsfriheden, og det glæder mig, at den ånd stadig lever hos den danske ungdom.

Rørende optagelse af nye organisationer

En anden rørende oplevelse til delegeretmøde var, at vi optog nye medlemmer blandt andet elevorganisationen Modstrøm, som varetager interesser for elever på Den Forbedrende Grunduddannelse (FGU), som er en uddannelse for unge under 25 år, som ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse. På delegeretmøde sagde et af deres medlemmer fra talerstolen, at de ofte bliver opfattet som en restgruppe i samfundet, men at de med optagelsen i DUF kan begynde at føle sig som en del af fællesskabet. Det var for mig meget rørende at høre, og det er netop essensen med DUF. Vi samler interesserne for Danmarks børn og unge, og derfor meget vigtigt, at FGU-eleverne også er repræsenteret i DUF.

Jeg må bare sige, at jeg tager ekstremt opmuntret og glad hjem fra sådan et delegeretmøde og glæder mig over, vi har sådan et fællesskab i vores land”

Hvis du kunne tænke dig at komme til delegeretmøde næste år, eller høre mere om BUO’s engagement i DUF, så tøv ikke med at hive fat i BUO’s forenings- og netværkskonsulent.

Du kan kontakte Frederik på frederik@buo.dk.

Læs mere fra BUO:

Nyheder

Uden pinsen bliver evangeliet halvt

Et helt evangelium må omfatte både påsken og pinsen, for det er én fortælling i to afsnit. Som med så meget andet i kristendommen kan vi også med pinsen og Helligånden få hjælp af den bibelske jødedom, for også pinsen har jødiske rødder. Og uden pinsen og Helligånden er evangeliet kun halvt.

Læs mere »