Indkaldelse til Generalforsamling

Hjertelig velkommen til generalforsamling i Børne- og UngdomsOase på SommerOase 2024.

Kære medlem

Du indkaldes hermed til Børne- og UngdomsOases generalforsamling mandag d. 15. juli 2024 kl. 16.00-17.00 i Ungehallen.

Dagsorden

Velkomst ved formand Jane Baumgartner

Dagsorden ifølge vedtægter

1) Valg af dirigent og referent

2) Valg af stemmetæller 

3) Aflæggelse af årsberetning til godkendelse v/ Jane Baumgartner-Nielsen, formand

4) Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v/ kasserer Kristoffer Karkov

5) Behandling af indkomne forslag

6) Forelæggelse af budget og kontingent til godkendelse v/ kasserer Kristoffer Karkov

7) Valg

  1. Valg til bestyrelsen
  2. Valg af suppleanter
  3. Valg af revisor

8) Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen 
Husk at sende dine forslag til dagsordenen til formand Jane Baumgartner-Nielsen senest onsdag d. 1. juli 2024 på formand@buo.dk 

Læs mere fra BUO:

Nyheder

Uden pinsen bliver evangeliet halvt

Et helt evangelium må omfatte både påsken og pinsen, for det er én fortælling i to afsnit. Som med så meget andet i kristendommen kan vi også med pinsen og Helligånden få hjælp af den bibelske jødedom, for også pinsen har jødiske rødder. Og uden pinsen og Helligånden er evangeliet kun halvt.

Læs mere »